22.10.2016

Просто мечта: Nismo и Renaultsport ще работят заедно

Легендарните ателиета вече разработват спортни версии на Captur и Kadjar