23.10.2016

Още

Адванс Терафонд АДСИЦ е придобил 1075 дка през септември при средно 875 лв./дка

Продадени са 168 дка, с което реализираните декари от началото на годината са 6 539

ФНИБ АДСИЦ отдаде още 4% от сградата си на Камбаните

Наемател на заведението за хранене е Виктория ЖИ 2011 ЕООД

Евроинс намалява дела си в Делта Кредит АДСИЦ

Застрахователното дружество е стопило дяловото си участие в капитала от 19,49% на 9,87%, но Евроинс Румъния увеличава дела си от 34,43% на 44,05%

Софарма имоти АДСИЦ приключи успешно увеличението на капитала си

Компанията записа над 1,16 млн. нови акции на емисионна стойност 5,49 млн. лв.

КФН потвърди проспекта за увеличението на капитала на Рой Пропърти Фънд АДСИЦ

Софийската компания възнамерява да увеличи капитала си от текущите 616 250 лв. на 6 162 500 лв. чрез издаване на нови 5 546 250 акции

Албена АД и ФНИБ АДСИЦ с най-силен ръст на фрий-флоута

Сред компаниите от SOFIX той се увеличава със 7,08 процентни пункта до 25,38% при курортното дружество