22.10.2016

"МИСИЯ ОБРАЗОВАНИЕ": Превенция срещу санкции

Как „работи” системата за наказания в училище?