28.10.2016

Телефон - синдром - всекидневие в технологичния век

Смартфонът буквално може да ви разболее! Как?