22.05.2018

Тираж 82 на Българския спортен тотализатор

"6 от 49" (1, 17, 22, 23, 33, 47) I гр. (6) - няма II гр. (5) - 8 по 4195,60 лв. III гр. (4) - 573 по 58,60 лв. IV гр. (3) - 10 322 по 4,60 лв. Джакпот - 2 898 588,59 лв. "6 от 42" (14, 23, 29, 33, 39, 40) I гр. (6) - няма II гр. (5) - 4 по 3284,40 лв. III гр. (4) - 358 по 36,70 лв. IV гр. (3) - 5677 по 3,30 лв. Джакпот - 365 845,31 лв.

Още

Горещи