28.10.2016

Бизнесмен от Люксембург иска да купи Лил

Жерард Лопес вече е преговарял със сегашния собственик Мишел Сейду

Още

Втори белгиец за месец удари кьоравото от Евромилиони

За втори път в рамките на един месец, жител на Белгия удари големия джакпот от лотарията „Евромилиони“, съобщи РИА Новости. От представителите на лотарията обявиха, че белгиец е спечелил джакпота от 50 млн. евро. По-рано през този месец друг щастливец спечели джакпот от 168 млн. евро. Това беше и най-голямата печалба в историята на страната. Лотарията „Евромилиони“ се провежда в Андора, Австрия, Белгия, Франция, Ирландия, Лихтенщайн, Люксембург, Монако, Португалия, Испания, Швейцария и Великобритания. Все още не е обявено името на новия щастливец....

ЕС даде срок от три дни на Белгия да подкрепи СЕТА

  Белгийският регион Валония има срок до срещата на европейските лидери в петък да се съгласи за подписването на споразумението за свободна търговия между ЕС и Канада, което досега блокира. Това заяви еврокомисарят по търговия Сесилия Малмстрьом, предаде БГНЕС. По думите й трябва да има споразумение между държавите членки преди идването на канадския премиер Джъстин Трюдо в края на октомври. „Да, трябва да има разбирателство. Нашите канадски приятели трябва да знаят дали да идват или не“, каза тя, попитана дали срещата на върха в Брюксел е краен срок за 28-те държави членки, в това число и Белгия, за подписване на споразумението. В изказване по време на разговори в Люксембург, тя допълни, че без споразумение на срещата планираната визита на Трюдо няма да се състои. По-рано дипломатически източници съобщиха, че Съветът на ЕС по въпросите на търговията е отложил приемането на споразумението с Канада. „Решението е отложено, тъй като остават редица нерешени въпроси, в допълнение на това, че не всички страни от ЕС са определили позицията си по това споразумение. В частност Белгия трябва да вземе решение по това споразумение“, посочи източникът. 

Александър Корнезов: Голям брой важни дела не стигат до Съда на ЕС

 "Голям брой дела от съществен икономически или обществен интерес не стигат въобще до Люксембург, тъй като съдилищата не отправят преюдициални запитвания по тях". За този проблем сигнализира в интервю за Mediapool доц. Александър Корнезов, който на 19 септември 2016 г., стана съдия в Общия съд на Европейския съюз. Преюдициалните запитвания се отправят от българските съдилища, когато трябва да се приложи правото на ЕС и има нужда от тълкуването му. В своите заключения по запитванията Съдът на ЕС прави задължителни за съдилищата и институциите в държавите членки тълкувания. По думите на Корнезов фрапантен пример са обществените поръчки, където за никого не е тайна, че европейското право и добри практики системно се заобикалят у нас. "Въпреки това, до ден днешен няма нито едно преюдициално запитване в областта на обществените поръчки. Друг пример е конкурентното право, което е в много голяма степен регулирано от норми на правото на ЕС. Но и по тези въпроси няма нито едно преюдициално запитване относно забраната на картелите и на злоупотребата с монополно или господстващо положение", посочва юристът. Доц. Корнезов, какво означава новият пост, който заемате? С какво той е важен за България и за българските граждани и фирми? Това е признание и успех за България, тъй като страната ни е сред първите държави членки, които получиха право на втори съдия в Общия съд на ЕС. Това стана възможно в резултат на реформата на Съда на ЕС, която в частност предвиди вливането в Общия съд на Съда на публичната служба на ЕС, където бях избран за съдия след конкурс, в който участваха 79 юристи от целия Европейски съюз. Целта на реформата е да се ускори съдебното производство и да се подобри качеството на съдебните актове, постановявани от Общия съд на ЕС. За целта се предвиждат редица мерки, сред които поетапно удвояване на броя на съдиите в Общия съд до 2019 г. Реформата засяга непосредствено и българските граждани и фирми, защото те могат да сезират директно Общия съд на ЕС при определени условия, за да защитят правата си, като например да искат отмяната на актове на институциите и органите на ЕС, както и да водят дела за ангажиране на отговорността на Съюза при неизпълнение на договорни задължения или дори за да потърсят обезщетение за вреди, произтичащи от неправомерни действия от страна на институциите или органите на ЕС. Най-вече става дума за дела в областта на конкурентното право, държавните помощи, антидъмпинга, т. нар. ограничителни мерки, като например запор на сметки на лица, заподозрени във връзки с тероризма, интелектуалната собственост, достъп до информация, публичната служба на ЕС и др. По принцип се избягва българските съдии да са част от съдебния състав в дела, в които една от страните е българската държава, гражданин или фирма, за да се избегне всякакво съмнение за пристрастност. Как Ви се виждат проблемите на българското общество от Люксембург, ако ги гледате през призмата на делата, които стигат до Съда на ЕС? Струва ми се, че делата, които стигат до Съда на ЕС от България, не отразяват истинските проблеми на българското общество. Само малко от тях поставят принципни въпроси от значение за развитието на българското и европейското право. За това има две обяснения. Първото е непознаване и оттам неприлагане на правото на ЕС, или само формалното позоваване на него, без обаче да се вникне в същността му. Второто обяснение е, че има нежелание - съзнателно или не - в делата от обществен или голям икономически интерес да не се отправят преюдициални запитвания до Съда на ЕС. Образно казано, преюдициалното запитване изважда делото извън контрола на всякакви местни зависимости и субекти, доколкото е немислимо българският съд да не се съобрази с решението на Съда на ЕС. В тази връзка винаги съм казвал, повтарям го и сега: преюдициалното запитване е най-мощното оръжие за възтържествуване на правото, с което разполага българският съдия. Бихте ли дали някои по-важни и интересни примери на решени преюдициални запитвания от последните години? Примерите са много, но тук ще се огранича само с няколко от последните 2 години. Делото "Google Spain" е особено важно с това, че Съдът на ЕС постанови, че при определени обстоятелства "Google" е длъжен, при поискване, да изтрива злепоставяща за дадено лице лична информация от търсачките си, дори и тя да е достоверна. Това вече се прилага в практиката. В делото Schrems Съдът на ЕС не се поколеба да отмени решение на Европейската комисия, което позволяваше на компании като "Фейсбук" и "Майкрософт" да изпращат и складират събраните лични данни на европейски граждани в сървърите на компанията в САЩ. В делото Съдът установи по категоричен начин, че властите в САЩ на практика имат почти неограничен и често неконтролиран достъп до личните данни на европейските граждани, фигуриращи в техните профили във "Фейсбук", което е в остро противоречие с европейските стандарти за защита на личните данни. Друг пример е делото Gauweiler, образувано по преюдициално запитване от германския федерален конституционен съд, в което Съдът на ЕС остави в сила програмата на Европейската централна банка за закупуване на държавни облигации на вторичните пазари, програма, която в голяма степен облекчи дълговата криза в Европа. Важни и много актуални са и решенията на Съда в делата Dano и Alimanovic, в които Съдът категорично отсъди, че правото на ЕС не позволява т.нар. социален туризъм, при който гражданин на една държава членка се установява в друга държава членка с цел да се възползва от социалните й помощи. Бих споменал и делото Philip Morris, в което Съдът на ЕС остави в сила новите стриктни изисквания по отношение на тютюневите изделия, като например по-големите предупредителни текстове и картинки, забраната за добавка на овкусители, които придават вкус на билка, ментол, ванилия и други в цигарите, забраната за означения от рода на "натурални", "ултралеки", "органични" и т.н. В кои случаи най-често казуси на български граждани и фирми стигат до Общия съд или до Съда на ЕС? Къде виждате неизползван потенциал? В Общия съд делата, заведени от български граждани и фирми, са малко, основно в областта на държавните помощи и ограничителните мерки. Причината за това е, че повечето от актовете на институциите на ЕС, които подлежат на обжалване пред Общия съд на ЕС, са най-общо казано от икономически характер, а икономическата активност в България е твърде незначителна, за да представлява интерес за европейските институции. Обратно, в Съда на ЕС, където мнозинството дела се образуват по преюдициални запитвания, отправени от национални съдилища, "българските" дела са далеч по-многобройни, повече от 70 на брой от 2007 г. до днес. Някои от тях, като например делата Елчинов и Канон, са от огромно структурно значение за съдебната власт у нас, тъй като в тях Съдът на ЕС постанови, че долните инстанции следва да не се съобразят с тълкувателно решение/постановление на ВКС или ВАС, съответно със задължителните им указания при отмяна на решение и връщането му за ново разглеждане, ако те противоречат на правото на ЕС. Тези две решения предоставят безпрецедентна възможност на първо- и второинстанционните съдилища в България да инициират, посредством преюдициалното запитване, промяна в постоянната съдебна практика на върховните съдилища и така активно да участват, дори да провокират развитие на правото както на национално, така и на европейско ниво. Те индиректно поставят и изключително важния въпрос за тълкувателната дейност на върховните съдилища и доколко тя представлява правораздавателна дейност. Съдът на  ЕС се ограничи с това да постанови, че ако тълкувателно решение/постановление противоречи на правото на ЕС, то българските съдилища трябва да не го прилагат. Но големият въпрос остава. Що се отнася до правните въпроси, които се поставят, мнозинството са в областта най-вече на ДДС, митническия съюз, забраната за дискриминация, пространството за свобода, сигурност и правосъдие, но има решения и в областта на околната среда, енергетика, транспорта, търговската политика на ЕС и гражданство на ЕС. Както споменах обаче, струва ми се, че голям брой дела от съществен икономически или обществен интерес не стигат въобще до Люксембург, тъй като съдилищата не отправят преюдициални запитвания по тях. Именно тук виждам огромен неизползван потенциал. Фрапантен пример са обществените поръчки, където за никого не е тайна, че европейското право и добри практики системно се заобикалят у нас. Въпреки това, до ден днешен няма нито едно преюдициално запитване в областта на обществените поръчки. Друг пример е конкурентното право, което е в много голяма степен регулирано от норми на правото на ЕС. Но и по тези въпроси няма нито едно преюдициално запитване относно забраната на картелите и на злоупотребата с монополно или господстващо положение. В областта на наказателното право у нас до скоро се считаше напълно погрешно, че наказателният съд не може да отправя преюдициални запитвания, доколкото задължението му да изложи фактите по делото в самото запитване компрометирало безпристрастността му и трябвало да води до отвод на съдебния състав, отправил запитването. Подобно тълкуване на НПК влиза в остро противоречие с правото на ЕС, както Съдът на ЕС постанови наскоро в решението си в делото Огнянов. Така че това мнимо препятствие пред отправянето на преюдициални запитвания по наказателни дела вече формално е елиминирано. Остава  наказателните съдилища да поемат своята отговорност и задължение да прилагат правото на ЕС. Едва ли функцията на правото на ЕС е да коригира многобройните пробойни в българската съдебна система, но все пак наблюдава ли се според Вас такъв косвен ефект от 2007 г. насам? За съжаление, не. Крайно време е да разберем, че ЕС няма да оправи българската съдебна система, нито останалите проблеми в държавата. Трябва сами да запретнем ръкави и да си свършим работата. При все това, правото на ЕС предоставя особено мощен инструментариум на можещите съдии, които имат характера и волята да го прилагат. Но като цяло периодът от 2007 г. насам е една пропиляна възможност да променим подхода на българските магистрати и администрация, които имат навика да се аргументират формалистично, буквоядски. Правото на ЕС изисква да се борави с друг тип инструментариум, като например принципа на тълкуване на националното право в духа на правото на ЕС, принципите на ефективност и равностойност, общите принципи на правото, директен ефект и директна приложимост и пр. Но и до днес голяма част от българските съдебни актове остават слабо мотивирани със силен буквалистичен уклон, като се пренебрегва духа на закона и общите принципи на правото. Масова практика например е да се отхвърлят исканията на страните за преюдициално запитване почти без мотиви или напълно формално, без съдът отговорно да обсъди доводите на страните в тази връзка. Проблемът е особено видим във върховните съдилища, които по принцип са длъжни да отправят преюдициални запитвания, когато се поставя въпрос за тълкуването или валидността на правото на ЕС. Но те твърде често отказват да направят това с бланкетния довод, че отговорът на въпроса бил "ясен". Преодоляха ли се проблемите около многобройните случаи на слаба компетентност на магистратите в България за същността на правото на ЕС и практиката на Съда на ЕС? На пръв поглед, да. Много от магистратите минаха някакъв вид обучение по право на ЕС. Вече е предвидено и правото на ЕС да е част от конкурса за първоначално назначаване на магистрати, което следва да бъде приветствано. Понастоящем в много съдебни актове намираме някакъв вид позоваване на правото на ЕС. Но по-задълбоченият анализ показва, че това понякога е само привидно. Твърде често позоваването на правото на ЕС е чисто формално. Липсва вникване в проблематиката и вещо боравене с различните инструменти, присъщи на правото на ЕС. Практиката на Съда на ЕС, която е от ключово значение, също се познава слабо и като цяло не се следи систематично. Разбира се, има и магистрати, които отговорно и много компетентно изпълняват задълженията си на "европейски“ съдии. Те заслужават подкрепа и поощряване. Но за съжаление те като че ли не дават цялостния облик на системата. Имате ли представа доколко институциите в България са склонни директно да прилагат регламенти на ЕС, ако има противоречие с българския закон? Като че ли се страхуват да го правят. Както споменах вече, наблюдава се едно явление от последните години на чисто формално позоваване на правото на ЕС. Така се създава впечатление, че съответният орган е "приложил" съответната европейска разпоредба. Но много често това е само голословие, без особено вникване в проблематиката. Дори има немалко примери, в които дадена норма от правото на ЕС се цитира, за да обоснове напълно грешен извод. Понякога вероятно е въпрос на незнание, но може да има и елемент на нежелание в някои дела, както подсказвате във въпроса си. Примерът, който дадох с обществените поръчки и правото на конкуренцията, е красноречив сам по себе си. Показателен е фактът, че голямото мнозинство преюдициални запитвания от български съдилища са отправени от едни и същи 7-8 съдии, които мога да назова поименно. Те заслужават адмирации за знанията и куража, който демонстрират. Но в крайна сметка, тук става дума само за 7-8 съдии, които представляват по-скоро изключението, а не правилото. Обратните примери са много повече. За вече почти 10 години ВКС е отправил само 2 преюдициални запитвания, едно от което беше отхвърлено като недопустимо. А да не забравяме, че върховните съдилища са по принцип длъжни да отправят преюдициални запитвания, когато се поставя въпрос за тълкуването или валидността на норма от правото на ЕС. Апелативните съдилища не са отправили нито едно преюдициално запитване. Конституционният съд също страни от диалога със Съда на ЕС, въпреки че конституционните съдилища на много държави членки – Белгия Австрия, Германия, Франция, Италия, Словения, Литва, Испания – все по-често прибягват до преюдициалното запитване като способ за преодоляване на евентуални противоречия между националното, вкл. конституционно право и правото на ЕС. Така че статистиката, със своите над 70 преюдициални запитвания, ласкае България и българската съдебна система, като оставя впечатлението за активно прилагане на правото на ЕС у нас. Но един задълбочен анализ показва, че всъщност голямата част от съдилищата у нас, включително на най-високо ниво, невинаги изпълняват задълженията си, произтичащи от правото на ЕС.  Поставя и се и друг въпрос, а именно изпълнява ли България решенията на Съда на ЕС. Както знаете, Съдът на ЕС е установявал на няколко пъти, че България не изпълнява задълженията си, произтичащи от Договорите. Например наскоро Съдът констатира, че вятърните паркове на нос Калиакра са построени в противоречие с правото на ЕС. Европейските институции, а и българските граждани, очакват да видят кога и как ще се изпълни това решение. Да не забравяме и, че при неизпълнение на съдебно решение, е възможно страната ни да бъде осъдена на заплаща глоби, които се начисляват до пълното изпълнение на решението.   Като човек, който и академично се занимава с право на ЕС, вие простихте ли на българските финансови власти грубото погазване на правото на ЕС през 2014 г., когато въпреки многобройните писма на Европейската комисия и на Европейския банков орган БНБ и Фондът за гарантиране на влоговете в банките не пожелаха да изпълнят еврорегламентациите и да изплатят навреме гарантираните влогове на хората в КТБ, а държаха парите им блокирани абсолютно незаконно близо 6 месеца? Защо никой в двете институции не понесе отговорност за този случай и той не е ли доказателство за факта, че България не е правова държава? Отново стигаме до основния въпрос, който от десетилетия подкопава устоите на обществото ни, а именно въпросът за върховенството на правото. В случая Европейската комисия предупреди България, че според нея българското право противоречи на европейското, доколкото то предвижда допълнителни, по-тежки условия за започване на изплащането на депозитите отколкото, тези предвидени в правото на ЕС. Но ЕК реши да не образува производство срещу България пред Съда на ЕС и едва ли можем да я виним за това. В този тип производства тя разполага с широко право на преценка и вероятно е счела, че казусът КТБ е твърде незначителен на фона на огромните проблеми в банковия сектор в Европа. Затова именно казвам, че не можем да чакаме някой от Брюксел или от Люксембург да ни реши проблемите. Тук ставаше дума все пак и за депозитите на крайно уязвими граждани, които се нуждаеха без забавяне от спестяванията си – болни хора, дарителски фондове за лечение на деца и др. Но правото на ЕС предоставя им други способи за защита, като например отговорността на държавата за нарушаване на правото на ЕС. Тоест средствата за защита на правата, които правото на ЕС предоставя на всеки един от нас, са налице. Въпросът е обаче дали и как те се прилагат на практика в България. Така пак се връщаме до въпроса за върховенството на правото в България. Вие работите в сферата на конкурентното право. Успява ли, според Вас, Комисията за защита на конкуренцията у нас наистина да работи по предназначение? Действително ли е толкова трудно да се докаже картел в сектор "горива"? КЗК е изключително важен държавен орган за всяка държава с пазарна икономика, може би един от най-важните в държавата въобще. Нейна основна задача е да санкционира картелите и злоупотребите с господстващо положение, както и нагласените обществени поръчки. Всички тези нарушения представляват, образно казано, „кражби“ в ущърб на крайния потребител, т.е. на всички нас, тъй като плащаме по-високи цени за по-некачествени стоки и услуги. Те задушават всеки опит за инициатива, иновативност и изобщо повишаване на ефективността на предприятията на пазара, като не допускат конкуренция, и оттам ограничават нашия избор на стоки и услуги. Именно затова мисията на КЗК е толкова важна. Не може да имаме здрава и конкурентноспособна българска икономика без силна, активна, напълно независима и компетентна КЗК. Нека вземем пример от Европейската комисия, която е абсолютно безкомпромисна с големите картели и компаниите, злоупотребяващи с господстващото си положение. Някои от последните санкции, наложени от комисията, говорят само по себе си: 2.93 млрд. евро за картел на производители на камиони; 1.49 млрд. за картел на пазара  на финансови инструменти; 1.06 млрд. евро на производителя на процесори "Интел" за налагане на определени производители на компютри да работят с техните продукти, за сметка на конкурента им на пазара. В други случаи Европейската комисия постига желания резултат чрез механизма на поемане на задължения от нарушителите, като например в случая VISA, в рамките на който компанията се ангажира да постави граница на някои прекомерни междубанкови такси при плащания с кредитни или дебитни карти. Да, трудно е да се докаже картел, но съвсем не е невъзможно. Въпрос на компетентност и воля. Има ли единодушие в българската правна общност по въпроса дали правото на ЕС има предимство над българската конституция или е обратното? Това е един от най-дискутираните въпроси в правото на ЕС въобще. Без да навлизам тук в подробностите на един продължаващ и безкрайно интересен дебат, струва ми се, че въпросът за предимството на правото на ЕС над националните конституции често се поставя твърде елементарно. Част от конституционното право – например въпросите за държавното устройство и държавно управление – не попада въобще в приложното поле на правото на ЕС. Освен това, немалка част от европейското законодателство предвижда минимални стандарти като оставя на държавите членки възможността да предвидят по-високи стандарти на защита. В тези случаи по принцип би могла да се приложи националната конституция, ако последната предвижда по-висок стандарт на защита от този, предвиден в правото на ЕС. Също така правото на ЕС отчита конституционната идентичност на държавите членки. С други думи, ако даден принцип или норма от националната конституция е част от конституционната идентичност на съответната държава членка – например светския характер на държавата, задължително използване на кирилицата, забраната на благороднически титли и пр. – правото на ЕС трябва да вземе това предвид. Но ако съществува императивна норма от правото на ЕС, от която не са предвидени изключения и която не оставя право на преценка на държавите членки, тя трябва да има предимство пред националната конституция в случай на конфликт. Обратното би довело до разпадането на ЕС, тъй като би позволило на всяка една държава членка едностранно да решава кои свои задължения да изпълнява и кои не.  

Програмата на Еврокласик ноктюрно от 1 до 10 септември 2016 г.

1 септември Изпълняния на Словашки оркестри. 3.00 часа – Еуген Сухон (1908-1993), „Симфониета рустика“ (1954-55) – из „Картини от Словакия“. Изпълнява Словашката филхармония. Диригент Лудомир Райтер. 3.19 часа – Едвард Григ (1843-1907), Концерт за пиано и оркестър в ла минор, опус 16. Изпълнява Мариан Лапшански със симфоничния оркестър на Словашкото радио. Диригент Ондрей Ленърд. 3.50 часа – Александър Мойзес (1906-1984), Симфония №7, опус 50. Изпълнява симфоничният оркестър на Словашкото радио Диригент – Ладислав Словак. 4.29 часа – Антонин Дворжак (1841-1904), „Сред природата“, опус 91. Изпълнява Симфоничният оркестър на Радио Братислава. Диригент Ондрей Ленърд. 4.44 часа – Иржи Карт (1708-1778), Соната за две цигулки и басо континуо. Изпълняват Анна и Куидо Холблинговчи (цигулки) и Алоис Меншик (китара). 2 септември Изпълнения на Филхармонията на Люксембург. Диригент – Мухай Танг. 3.00 часа – Ойганг Чен (1951), „Ву ксинг“ (Петте елемента). 1. Вода 2. Дърво 3. Огън 4. Земя 5. Метал. 03.13 часа – Унсук Чин (1961), Su за инструмент „шенг“ и оркестър. Солист – Ву Вей (шенг). 3.40 часа – Айганг Чен (1951), L'Eloignement (Далечината). 3.57 часа – Зао Жипинг – Концерт за гайда №2. Солист – Ву Ман. 4.17 часа – Франц Шуберт (1797-1828), 6 музикални момента (D.780). Алфред Брендел 4.43 часа – Роберт Шуман (1810-1856), Фантазия за цигулка и оркестър, опус 131 в до мажор. Изпълнява Томас Цетмайер с Кралски „Концертгебау“ оркестър. Диригент – Николаус Харнонкур. 3 септември Свири Варшавската филхармония с диригент Сергей Смбатян. 3.00 часа – Газарос Сариан (1920-1998), „Пасакалия“. 3.09 часа – Дмитрий Шостакович (1906-1975), Концерт №1 в ла минор, опус 77 за цигулка и оркестър. Солист – Летисия Морено. 3.48 часа – Мануел де Файя (1876-1946), „Нана“. Изпълняват Летисия Морено (цигулка) и неизвестен арфист. 3.51 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Симфония №7 в ла мажор опус 92. 4.31 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Концерт за флейта, арфа и оркестър в до мажор, номерация по Кьохел 299. Изпълняват Сузана Клинчарова (арфа), Георги Спасов (флейта) и камерен ансамбъл „Софийски солисти“. Диригент – Пламен Джуров. 4 септември Свири Националният симфоничен оркестър на Ирландия. Диригент – Никълъс Колон. 3.00 часа – Едуард Елгар (1857-1934), Увертюра, опус 50 In the South (Аласио). 3.23 часа – Ернест Блох (1880-1959), Schelomo – еврейска рапсодия за виолончело и оркестър. Солист – Леонард Елшенбройх. 3.47 часа – Сергей Прокофиев (1891-1953), Симфония №5 в си бемол мажор, опус 100. 4.32 часа – Карл Нилсен (1865-1931) Духов квинтет, опус 43. Изпълнява духов квинтет The Ariart. 5 септември Хорови творби от Марк-Антоан Шарпантие (1634-1704) в изпълнение на ансамбъл Correspondances. Диригент - Себасиен Досе. 3.00 часа – Мотет за починалите; 3.10 часа – „Петъчен урок“ за тригласен хор; 3.25 часа – Ектения O vos omnes; 3.30 часа – „Мизерере на йезуитите“; 3.56 часа – „Меса за починалите“; 4.11 часа – „Стабат Матер“; 4.19 часа – Литания на Девата. 4.37 часа – Марк-Антоан Шарпантие – Соната. Изпълнява ансамбъл „Кончерто Копенхаген“ Диригент и изпълнител на клавесин – Ларс Улрик Мортенсен. 4.52 часа – Жан-Батист Люли (1632-1687), Фрагменти из Кралско камерно трио. Изпълнява ансамбъл „Кончерто Копенхаген“. Диригент и изпълнител на клавесин – Ларс Улрик Мортенсен. 6 септември Свири Националният оркестър на Румънското радио. Диригент – Давид Крешенци. 3.00 часа – Гаетано Доницети (1797-1848), Увертюра към операта „Дон Паскуале“. 3.00 часа – Джузепе Верди (1813-1901), Ария La mia Letizia infondere из второ действие на операта „Ломбардци“. Изпълнява Стефан Поп, тенор. 3.11 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Ария Temerari! Sortite fuori из операта „Така правят всички жени“. Изпълнява Теодора Георгиу (сопрано). 3.17 часа – Пьотр Илич Чайковски (1840-1893), Сцена с писмото из операта „Евгений Онегин“. Изпълнява Юлия Исаева (сопрано). 3.31 часа – Джузепе Верди (1813-1901), Хор Patria oppressa из четвърто действие на операта „Макбет“. Изпълнява Академичният хор на Румънското национално радио. 3.39 часа – Джузепе Верди  (1813-1901), Увертюра към операта „Луиза Милер“. 3.45 часа – Джакомо Пучини (1858-1924). Дует O soave fanciulla из първо действие на операта „Бохеми“. Изпълняват Стефан Поп (тенор) и Теодора Георгиу (сопрано). 3.50 часа – Джузепе Верди (1813-1901), Два фрагмента из операта „Трубадур“: Хор Vedi! Le fosche notturne spoglie и Stride la vampa. Изпълняват Хорът на Румънското национално радио с диригент Дан Михай и Лиляна Чюка Матей (мецосопрано). 3.56 часа – Джузепе Верди (1813-1901), Хор на вещиците Tre volte miagola из трето действие на операта „Макбет“. Изпълнява Хорът на Румънското национално радио с диригент Дан Михай. 4.01 часа – Джакомо Пучини (1858-1924), Ария Tu che di gel sei cinto из трето действие на операта „Турандот“. Изпълнява Теодора Георгиу (сопрано). 4.04 часа – Джакомо Пучини (1858-1924), Ария Un bel dì vedremo из второ действие на операта „Мадам Бътерфлай“. Изпълнява Юлия Исаева (сопрано). 4.09 часа – Джордже Енеску (1881-1955), „Соната торсо“ из Незавършена соната за цигулка и пиано (1911). Изпълняват Клара Чернат (цигулка) и Тиери Юле (пиано). 4.24 часа – Йозеф Виенявски (1837-1912), Симфония в Ре, опус 49. Изпълнява симфоничният оркестър на Полското радио. Диригент – Павел Пшьотски. 7 септември Карл Мария фон Вебер (1786-1826,) „Вълшебният стрелец“ (френска версия ). Изпълняват: Андрю Кенеди (тенор – Макс) Софи Картхойзер (сопрано – Агата), Гидон Закс (бас баритон – Каспар) , Виржини Пошон (сопрано – Енхен), Матю Брук (бас - Куно), Самюел Еванс (баритон - Килиан), Робърт Дейвис (баритон Отокар), Люк Бертен-Хюго (бас - Хермит), Кристиан Пелисие (актьор – Замиел), Хор „Монтеверди“ и Оркестър „Революционен и романтичен“ с диригент Сър Джон Елиът Гардинър 3.00 часа – Първо действиеа 3.47 часа – Второ действие 4.38 часа – Трето действие 8 септември Свири Националният симфоничен оркестър на Дания под диригентството на Дмитрий Китаенко. 3.00 часа – Пьотр Илич Чайковски (1840-1893), Симфония №1 в сол минор, опус 13 „Зимни мечти“. 3.46 часа – Дмитрий Шостакович (1906-1975), Концерт №1 в ла минор, опус 77 за цигулка и оркестър. Солист Джеймс Енес. 4.27 часа – Игор Стравински (1882-1971), Балетна сюита „Жар птица“. 4.50 часа – Йохан Фридрих Фаш (1688-1758), Соната в ре минор. Изпълнява ансамбъл „Бахови солисти от Амстердам“. Диригент – Вим тен Хаве. 9 септември Изпълнения на български музиканти 3.00 часа – Ернест Шосон (1855-1899), „Поема за любовта и морето“, опус 19 за глас и оркестър. Изпълнява Валентина Куцарова (сопрано) със Симфоничния оркестър на Българското национално радио. Диригент – Емил Табаков. 3.29 час Морис Равел (1875-1937), „Дафнис и Хлое“ – балет. Изпълняват Смесеният хор и симфоничният оркестър на Българското национално радио. Диригент – Емил Табаков. 4.27 часа – Дмитрий Шостакович (1906-1975), Соната за цигулка и пиано, опус 134. Изпълняват Веско Ешкенази и Людмил Ангелов. 10 септември Свири струнен квартет „Александър“ в състав: Закариас Графило и Фредерик Лифшиц (цигулки), Пол Ярбух (виола) и Санди Уилсън (виолончело). 3.00 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Струнен квартет №15 в ла минор, опус 143. 3.45 часа – Йоханес Брамс (1833-1897), Кларинетен квинтет в си бемол минор, опус 115. С участието на Джоан Енрик Луна (кларинет). 4.25 часа – Джордж Гершуин (1898-1937), Фрагменти из операта „Порги и Бес“ (с участието на Джоан Енрик Луна, кларинет). 4.28 часа – Казимйеж Сероцки (1922-1981), Романтичен концерт за пиано и оркестър. Изпълнява Адам Водницки със Симфоничния оркестър на Полското национално радио в Катовице. 4.54 часа – Витолд Лютославски (1913-1994), „Епитаф“ за обой и пиано. Изпълняват Ейдриън Уилсън (обой) и Джоан Сийли (пиано).

Убит е един от генералите, ръководители на пуча в Турция

Един то генералите, взели участие в опита за военен преврат в Турция, е бил убит. Това съобщи премиерът на страната Бинали Йълдъръм, предава Интерфакс. Освен това, към настоящия момент са лишени от званията им петима турски генерали и 29 полковника от въоръжените сили на Турция. За участие в бунта до този момент са арестувани над 1500 души. В предотвратяването на опита са взели участие турски военни, поддръжници на президента Реджеп Таийп Ердоган. Според първите изявления на властите в Турция зад пуча в южната ни съседка стои Фетхуллах Гюлен, който в момента се намира в Америка. Това стана повод държавният секретар на САЩ Джон Кери да заяви, че страната му ще окаже подкрепа на Турция в разследването на провалилия се преврат в страната и прикани Анкара да сподели всички доказателства, които има срещу живеещия в САЩ Фетхуллах Гюлен за неговата роля в организирането на събитията от снощи. Коментарът му бе направен в Люксембург. Там Кери заяви, че Вашингтон все още не е получил формално искане за екстрадация на опозиционната фигура, но добави, че "Ние напълно очакваме, че ще бъдат повдигнати въпроси относно г-н Гюлен".

С помощ от Люксембург „Макдоналдс“ скрила 230 млн. евро данъци само за една година

Люксембург е позволил веригата за бързо хранене „Макдоналдс“ да не плаща корпоративен данък върху печалбата на всички свои европейски франчайзи, които през 2013 г. са били в размер на над 230 млн. евро. Това посочва Европейската комисия в документи за разследването на случая, цитирани от в. „Файненшъл таймс“. Въпреки че не плаща данъци компанията получава възнаграждения за ноу-хау и брандиране от ресторантите на веригата в Европа и Русия. „Макдоналдс“ е получила от Люксембург две данъчни решения от 2009 г. Според първото Люксембург освобождава от данъците компанията при условие, че „приходите са декларирани и са обект на данъци... в САЩ“. Въпреки това „Макдоналдс“ е поискал преразглеждане на решението. „Няма... изискване, че другата страна по договора (САЩ) ефективно облага с данъци този приход“, посочва съветник на веригата за хранене. Тази писмена молба е била приета от Люксембург. Европейската комисия разследва отношенията „Макдоналдс“ - Люксембург за евентуална злоупотреба с данъчни договори и незаконна държавна помощ. При началото на европейското разследване през декември миналата година комисарят по конкуренцията на ЕС Маргрет Вестагер посочи, че „целта на договорите за двойно данъчно облагане между страните е да се избегне двойното облагане – не да се узакони двойното нетаксуване“. Брюксел има властта да принуди Люксембург да възстанови неплатените данъци. От своя страна градът държава, както и „Макдоналдс“, отхвърлят обвиненията. Американски мултинационални компании все повече използват Люксембург като нискоданъчен вход към Европа. Приходите на американски компании в Люксембург са нараснали от 18% от БВП през 2004 г. до 127% през 2010 г. Въпреки че ЕК разглежда редица данъчни споразумения в Европа, включително и такива на компаниите „Епъл“, „Амазон“ и „Старбъкс“, обвиненията по делото с „Макдоналдс“ са първият опит да се потърси отговорност на държава.