21.05.2018

НМД: Над 40% от българчетата живеят в риск от бедност

По повод 17 октомври, Световния ден за предотвратяване на бедността, Националната мрежа за децата (НМД) алармира, че над 40 на сто от децата в България живеят в риск от бедност или социално изключване, съобщават от организацията, предаде БНТ. По данни на Националния статистически институт за 2015 г. 25,4 на сто от децата до 17-годишна възраст в България са изложени на риск от бедност, което е с 6,3 процента по-малко спрямо 2014 година. Въпреки подобрените нива при този индикатор спрямо миналата година /45,2 на сто/, е важно да се отчете влиянието на влошаващите се демографски тенденции, както и увеличаващото се с всяка изминала година неравенство в разпределението на доходите като цяло. От Мрежата считат, че най-добрата подкрепа за децата минава през подкрепата на техните родители и възприемане на семейно-ориентиран подход във всички области, засягащи детското благосъстояние. Конкретните предложения на Мрежата в тази насока са разработване и приемане на Национална стратегия за детето и семейството с ясен план за действие, конкретни дейности, отговорни институции и финансиране, както и промяна на съществуващата законодателна рамка за децата, така че тя да бъде ориентирана към гарантиране на правата на всички деца, превенция на рисковете и подкрепа на родителите.

Още

Горещи