26.10.2016

33% от децата у нас живеят в риск от бедност

Близо 50 на сто не могат да си позволят почивка извън дома поне една седмица в годината