22.10.2016

Една трета от българските деца живеят в риск от бедност

Половината от децата не могат да си позволят почивка извън дома поне една седмица в годината