27.05.2018

Hyundai Off Road Show 2016 продължава

Вчера започнатрадиционното Hyundai Offroad Show 2016. Събитието се провежда на специално изградена за целта писта в София, кв. Младост. На Hyundai Off Road Show 2016 още през първия ден бяха направе...

Още

Горещи