24.10.2016

Министерството на туризма ще взема звезди от неизрядните хотели

Проблемите с обслужването ол инклузив продължават