28.10.2016

Кемил Рамадан: Искам да видя дали сме демократична държава

Бизнесменът и лечителката Йорданка Колева са сред кандидатите за президент