24.05.2018

Ще обучават ромски ученици чрез проект

Конкурс за Отпускане ни стипендии за постигнати образователни резултати на ромски ученици, записани в гимназиалната степен на образование (9-10-11-12 клас) за учебната 2016/2017 година обявява. Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, съобщиха от областна администрация Сливен. Дейностите ще се изпълняват по проект Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование, финансиран от Ромски образователен фонд и Министерство на образованието и науката.  ...

Още

Горещи