28.10.2016

bTV Репортерите: Конфискация

Новият закон позволява на държавата по-ефективно да отнема незаконно придобитото имущество