24.10.2016

По-високи осигуровки за пенсия от догодина

Увеличението е заложено в кодекса за социално осигуряване