23.10.2016

Нов регистър за чакащите лечение в чужбина деца

Целта е по-голяма прозрачност и улеснение за родителите