15.12.2017

Новак: Инфраструктурата на "Турски поток" трябва да е готова до 2019 г.

Вече е създадена работна група за разглеждане на перспективите пред строителството на газопровода в Индия

Още

Горещи