27.10.2016

Юнкер на Борисов пишеше: Променяме живота на 3 млн. бежанци

ЕС осъществява един от ключовите елементи в Споразумението между ЕС и Турция