22.05.2018

Теменужка Петкова: Мина „Бабино“ няма да се затваря

Бизнесът предлага, ако се стигне до съкращаване на тези хора, те да ги вземат на работа, но ще трябва да подобрят професионалната си квалификация

Още

Горещи