24.10.2016

Павлова обсъди с румънския си колега Дънку сътрудничество между България и Румъния

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова проведе работна среща с вицепремиера и министър на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния Василе Дънку. Двамата обсъдиха изпълнението на съвместната трансгранична програма между България и Румъния 2014-2020 г. Тя бе изправена пред невъзможността да завърши процеса на подбор на инвестиционни проекти, подадени в рамките на първата покана, поради липса на консенсус в рамките на Комитета за наблюдение. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, предаде Фокус. Решението, което беше взето на проведената среща, предстои да бъде представено за одобрение на Комитета за наблюдение на програмата на следващо му заседание. Програмата Румъния-България Interreg V-A е съфинансирана от Европейският фонд за регионално развитие - ЕФРР. Общият бюджет е 258,5 милиона евро. Програмата има за цел да развие граничната зона между двете страни, чрез финансиране на съвместни проекти. Тя се управлява съвместно от двете министерства. Допустимите за подпомагане от програмата региони, намиращи се на границата между България и Румъния, са седем окръга в Румъния (Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца) и осем области в България (Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич).

Още

България и Румъния ще кандидатстват по транснационална програма „Дунав“

  България и Румъния могат да получат европейско финансиране в размер до 300 хил. евро като съкоординатори по приоритетна област 3 на Дунавската стратегия, която обхваща секторите туризъм и култура, предаде БГНЕС. Двете страни започват подготовката на съвместен проект, с който ще кандидатстват по транснационална програма „Дунав“. За това се договориха министърът на туризма на България Николина Ангелкова и вицепремиерът и министър на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния Василе Дънку, които разговаряха днес в Букурещ, съобщиха от МТ. Планира се от финансирането да се възползва и съвместният българо-румънски Технически секретариат по приоритетна област 3 на Дунавската стратегия, който е ситуиран в Русе и координира сътрудничеството в сектор туризъм на всички страни по Дунавската стратегия. Целта е до средата на октомври проектът да бъде подготвен и подаден, като ще обхваща период от 3 години (от 2017 г. до края на 2019 г.). „България и Румъния имат много добри отношения в редица сфери, а туризмът е един от секторите, в които се реализират редица съвместни инициативи“, отбеляза Ангелкова. Тя допълни, че съвместният Технически секретариат по приоритетна област 3 на Дунавската стратегия е сред добрите примери в това отношение. Дънку отбеляза, че през последната година страната ни е сред най-активните в сектор туризъм на стратегията. Той допълни, че реализираната през месец юни т.г. конференция „Устойчивост на развитието на туризма и сигурността в Дунавския регион“ е сред много добрите примери и е спомогнала за дискутиране на редица важни въпроси и е набелязала мерки за задълбочаване на сътрудничеството. „Предстоящата международна конференция за световните цивилизации и модерния туризъм също е сред добрите инициативи и е възможност да привлечем внимание към целия регион“, каза още Василе Дънку. 

Атентатите удариха жестоко туризма - 53 млрд. долара са глобалните загуби на сектора от терористичната заплаха

53 млрд. долара са загубите за световния туризъм в резултат от терористичните атаки. Това съобщи министърът на туризма Николина Ангелкова в Русе, позовавайки се на изчисления, направени от Американския съвет по международните въпроси. Ангелкова, еврокомисарят по регионално развитие Корина Крецу и румънският вицепремиер Василе Дънку участваха днес в международна конференция на тема „Устойчивост на развитието на туризма и сигурността в Дунавския регион”, предаде БГНЕС. Ангелкова коментира, че България взема всички превантивни мерки, за да осигури безопасността на туристите у нас. „Имаме изключително добра координация с МВР, приехме на заседание на правителството измененията в Закона за туризма за въвеждане на единната система за туристическа информация и създаване на пряка връзка в реално време между регистрите на Министерството на туризма, хотелите, НАП, МВР, общините. Така че в момента, в който се настани турист, автоматично съответно това да се вижда в системите на тези институции. Допълнително ние правим редовни координиращи срещи с всички посланици. Извън всички други мерки, МВР участва на абсолютно всички инициативи, както на световно, така и на ниво ЕС, по отношение на координацията в борбата с тероризма“, заяви министърът на туризма. Корина Крецу припомни, че сигурността е заложена в Дунавската стратегия още от самото й начало, но сега акцентът е засилен заради заплахата от тероризъм. „Целта е да се повиши трансграничното сътрудничество и по отношение на контрола на документи, консулските услуги, както и борбата срещу корупцията“, каза Крецу. Николина Ангелкова съобщи още, че се очаква ръст от 4-5 процента от румънски туристи през тази година. „Румъния бе първи целеви пазар за нас за миналата година. Около 980 000 румънци посетиха България през 2015 г. Тази година имаме предвиждания и очаквания над 1 млн.румънци да дойдат у нас, като за лятото техният процент е значително по-голям, отколкото през останалия период от годината“, каза още министърът на туризма.