24.10.2016

Анализ на "Муудис" прогнозира стабилност в българската икономика

Международната агенция "Муудис" потвърди кредитния рейтинг на България и стабилната прогноза. Като аргументи за прогнозата в анализа на агенцията се изтъкват: силната фискална позиция, устойчивата икономика и широк дневен ред за реформи. Прогнозира се, че фискалната консолидация ще продължи през тази и през следващата година. Очакванията на „Муудис“ са бюджетният дефицит на България да намалее до 1,3 процента от БВП през 2016 г. Агенцията прогнозира леко забавяне на реалния икономически растеж до 2,8 процента тази година.

Още

Муудис: Кредитният рейтинг на България остава стабилен

 Международната агенция "Муудис" потвърди кредитния рейтинг на България и стабилната прогноза. Като аргументи за прогнозата в анализа на агенцията се изтъкват: силната фискална позиция, устойчивата икономика и широк дневен ред за реформи, съобщи БНР. Прогнозира се, че фискалната консолидация ще продължи през тази и през следващата година. Очакванията на „Муудис“ са бюджетният дефицит на България да намалее до 1,3 процента от БВП през 2016 г. Агенцията прогнозира леко забавяне на реалния икономически растеж до 2,8 процента тази година.

Международната рейтингова агенция "Фич" излезе с оптимистична прогноза за Русия

Международната рейтингова агенция "Фич" подобри прогнозата си за кредитния рейтинг на Русия от "негативна" до "стабилна". Като аргумент се посочва – цитирам - последователната и надеждна политика", която е позволила на Русия да "реагира на рязкото падане на цената на петрола. Агенцията отчита гъвкавия валутен курс и поддръжката за финансовия сектор от страна на руските власти. "Фич" единствена от трите водещи агенции запазва кредитния рейтинг на Русия на инвестиционно ниво. Останалите две - "Муудис" и "Стандард енд Пуърс" го класифицират като спекулативен, въпреки че миналия месец "Стандард енд Пуърс" все пак подобри прогнозата си  от "негативна" до "стабилна".  

БЕХ с повишен кредитен рейтинг в две агенции

Въпреки раздухваните от опозицията проблеми с някои енергийни проекти като АЕЦ "Белене" и Южен поток, международните рейтингови агенции очевидно оценяват ускорения ход и посоката на реформите в българския енергиен сектор и това се отразява в последните им доклади за държавния енергиен холдинг. Рейтингът на БЕХ тръгна нагоре главно заради либерализацията на електроенергийния пазар, отварянето на електроенергийната борса, финансовото стабилизиране на държавните енергийни компании и отпушването на разплащанията по веригата производител - доставчик на еленергия, реалните действия към ускоряване на проектите, които ще осигурят диверсификация на доставките на природен газ. Агенция "Фитч" отбелязва повишените рискове в бизнеса с производство на електроенергия, главно заради вариацията в цените в световен мащаб. В същото време се отбелязва стабилното потребление. Отбелязват се усилията на българската държава в сектора и желанието бизнесът да стане по-конкурентен в европейски мащаб. Главната спънка за това е недостатъчната прозрачност. Същото се отбелязва и от агенция "Муудис", където доминантната позиция на БЕХ на българския пазар се разглежда като по-скоро позитивна с оглед на либерализирания вече пазар. Конкурентното производство на еленергия, усилията за намаляване на дефицита, както и фактът, че държавата е собственик на стратегическата инфраструктура на сектора, дават допълнителни поводи за оптимизъм. И двете агенции препоръчват стабилизране на приходите, пълна либерализация на пазара, както и повече усилия за увеличаване на ликвидността на БЕХ.