28.10.2016

Три риска за развиващите се пазари: Тръмп, Китай и Фед

Въпреки това при победа на Тръмп облекчената парична политика ще бъде в сила по-дълго време, смята анализатор