26.05.2018

2,16 лв. за отваряне на сметка в банка

 Около 2,16 лв. плащаме за отваряне на разплащателна сметка в банка, сочат публикуваните данни на за средния размер на таксите, които трезорите начисляват на потребители по разплащателни сметки. Ако сметката е открита в офис на банката, и 1,92 лв. - ако към нея е издадена дебитна карта. Обслужването на разплащателна сметка струва на потребителя 2,01 лв. на месец или 1,51 лв./мес., ако има и дебитна карта. За закриване на разплащателна сметка потребителите плащат средно 3,67 лв., ако сметката е открита до 1 година, а ако е преди повече от 12 месеца е без такса. Данните показват, че внасянето на средства по разплащателната сметка се таксува, ако парите са над 4594 лв. - 0,1% за горницата, като минимумът е 3,06 лв., а максимумът – 195,65 лв. Ако пък захраните сметката си със сума 4594 лв. няма да платите нищо. При теглене на пари в брой от разплащателната сметка на каса в офис на банката таксата е 0,89 лв., ако сумата е до 1 000 лв.,, ако е над тази сума – 0,26% от сумата или минимум 6 лв. С дебитна карта на АТМ, обслужвано от банката, таксата е 0,22 лв., а ако банкоматът е на друга банка – 0,89 лв. Ако пък се тегли с дебитна карта от АТМ на друга банка в Европейския съюз, сумата е 4,75 лв. + 1,34% от сумата, минимум 5,62 лв. При плащане по директен дебит таксите са 1.24 лв. - към сметка при същата банка, и 2.14 лв. - към сметка при друга банка. При платежни операции, извършвани чрез платежна карта, включително чрез интернет, таксите са от 2- до 6 стотинки в зависимост от това коя банка обслужва ПОС-устройството. Ако се прави кредитен превод, таксата е 0,97 лв. при хартиен носител към платежна сметка при същата банка, 0,40 лв. - чрез онлайн банкиране към платежна сметка при същата банка; 2,12 лв. - на хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка; по 1,00 лв. лева, ако е чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка или на хартиен носител към платежна сметка на бюджета при същата банка. За някои от услугите банките прилагат различен подход за определяне на размера на таксите. За всяка от тези услуги БНБ изчислява среден размер на таксите за всеки от използваните подходи, въз основа на информацията, подадена от банките, използващи съответния подход. Три банки са уведомили БНБ, че не предоставят платежни услуги на потребители.

Още

Горещи