23.10.2016

Всеки асансьор с телефон до края на годината

Ако в него няма такава уредба, то той ще бъде спрян от движение