12.12.2017

Проблемът на Германия и Китай с възобновяемите източници

Бързото усвояване на възобновяеми източници е похвално – но само ако получената енергия наистина може да се ползва

Още

Горещи