27.10.2016

Трева поникна насред нов селски път

Асфалтът на места е дебел под сантиметър