22.10.2016

Европейските индекси се повишиха след добрите банкови отчети

Положителните данни за инфлацията в Китай подкрепиха книжата на компаниите от минно-добивната промишленост