26.10.2016

Зачервеният клепач може да е ечемик

Това е едно от най-честите възпаления