27.10.2016

Търговският излишък в еврозоната се разширява за пръв път от април

При сезонно изглаждане на данните износът на стоки от валутния съюз расте с 2,3% спрямо юли