25.10.2016

Трейс Груп Холд АД стана собственик на 100% от дяловете на Трейс ПЗП Враня

Сръбското дружеството е с капитал в размер на малко над 378 млн. сръбски динара (5, 9 млн. лв.)