26.10.2016

Българите в чужбина ще могат да гласуват без заявление

Това се отнася както за постоянно живеещите в други държави, така и за тези, които са временно извън страната