12.12.2017

Мина „Бабино” – отдадена на концесия за 1 лев

Анкетна комисия ще проверява какво се случва там

Още

Горещи