17.12.2017

Агенцията по заетостта отчита спад на безработицата през септември до 7,8%

На годишна база равнището на безработица е по-ниско с 1,4 процентни пункта

Още

Горещи