23.10.2016

Какво става с парите ви при отмяна на концерт?

Асоциация „Активни потребители“ предлага задължителна застраховка при организирането на културни събития