24.10.2016

Везиева: Няма да бъдат спирани асансьори без "разговорни" устройства

Само около 30% от асансьорите в България имат аварийна техника за връзка със служителя, който извършва обслужването

Още

Няма да се спират асансьорите без разговорно устройство

  Асансьорите, които нямат разговорни устройства в кабината, няма да бъдат спрени на 1 януари. Това заяви в Русе зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева, която участва в дискусия за регионалните бизнес перспективи, пише БГНЕС. Везиева припомни, че в края на 2016 г. изтича двугодишният гратисен период, в който е трябвало кабините да се оборудват с такъв тип устройства. „Тази норма е приета през март 2014 г., като около петте части от стандарта са се обединили бизнесът, администрациите и институциите. Искането за устройството е всъщност искане на фирмите, които поддържат асансьорите, защото в повечето от клетките на практика няма сигнал. Така че, когато има разговорно устройство, е много по-лесно да натиснеш един бутон и да получиш връзка съответно с фирмата, която поддържа асансьора“, обясни зам.-министърът. Според нея цената на устройството в момента е обект на спекулации, тъй като не е драстична. Офертата от 333 евро без ДДС, която е открила Комисията за защита на потребителите, е единичен случай. „На сайта на КЗП ще бъде изложен списък, така че всеки ползвател на тези устройства да види какви са цените, откъде може да си ги закупи и да не изпадаме в този драматизъм“, каза още Везиева. Според нея гратисният период няма смисъл да бъде удължаван, тъй като прегледът за наличието на разговорни устройства ще става едновременно с годишните прегледи на съоръженията, които се правят от надзорните фирми и Агенцията за метрологичен надзор. „Така че, ако вашият асансьор е минал преглед септември т.г., това нещо ще настъпи септември следващата година. Има достатъчно време , за да се отстранят всички нередности“, каза Везиева. В момента в България около 30 процента от асансьорите имат разговорни устройства и това са предимно новите асансьори, производство след 2009-2010 г. Домоуправители в Русе на свой ред коментираха, че устройствата се слагат от асансьорните фирми след уговорка с домоуправителя. Цената на една СИМ-карта е 5 лв. еднократно, а месечната такса за един асансьор е също 5 лв. или 60 лв. за годината. Самите устройства вървят между 150 и 300 лв. Колкото до онлайн регистъра на асансьорите в България, който трябваше да е готов вече, процесът все още се бави. По действащата нормативна уредба министерството няма правомощия да задължи частните фирми, които поддържат или които са надзорни, да въведат данните. „На практика агенцията и още няколко институции, които извършват такъв надзор, са си изпълнили задължението. Останалите обаче не. И колкото и да говорим, че този електронен регистър е всъщност част от процеса за безопасност, като че ли това не получава достатъчната чуваемост. Най-вероятно с измененията в закона, които предвиждаме, ще мислим и за мярка, в която това да има задължителен характер, така че да има ефект от този регистър“, каза още Даниела Везиева.

Последно: Ще спрат ли асансьорите без аварийни устройства?

На 1 януари 2017 година няма да се спират задължително всички асансьори, които нямат аварийни устройства, съобщи днес в Русе заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева. Тя припомни, че изискването е записано в Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори още през 2014г. и крайният срок за поставянето на разговорните устройства изтича в края на тази година.

Няма да спират асансьори, които нямат телефони

След 1 януари 2017 година асансьорите без телефон няма да бъдат спирани. Това заяви в Русе зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева. Коментарът й е по повод изискването до края на годината всеки асансьор в страната да има телефон в кабината. Тя уточни, че това са разговорни устройства и припомни, че нормата е приета през март 2014 година и то по искане на фирмите, които поддържат асансьорите, тъй като в повечето клетки няма сигнал. Всеки асансьор ще е с телефон до края на годината

Няма да бъдат спирани асансьори без телефони след 1 януари

След 1 януари 2017-та година асансьорите без телефон няма да бъдат спирани. Това заяви в Русе зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева във връзка с изискването до края на годината всеки асансьор в страната да има телефон в кабината. Тя уточни, че това са разговорни устройства и припомни, че нормата е приета през март 2014 година и то по искане на фирмите, които поддържат асансьорите, тъй като в повечето клетки няма сигнал. Везиева коментира,  че типично по български в последния момент се заявява, че има проблем, след като е имало двегодиш...

228 асансьора са спрени от началото на 2016 г.

  За да се подобри състоянието на асансьорите е необходимо ползвателите да обърнат повече внимание на задълженията си като собственици. Ползвателят следи за нередности, сключва договор с поддържащите фирми и участва в проверките. Поддържащите фирми трябва да са запознати с всички нормативни промени и да уведомяват своевременно ползвателите, които трябва да предприемат действия да ги изпълняват. От страна на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) се увеличава контролът върху поддържащите и надзорните фирми, за да се гарантира безопасността на хората, съобщи БГНЕС. От началото на годината инспекторите на ДАМТН са проверили 6 399 асансьора, от които 386 – при внезапни проверки. Спрени са 228 асансьора, издадени са 3 198 предписания, като за тази година има един единствен инцидент. Намаляването на инцидентите се дължи на засиления контрол и на нoвите изисквания, за подобряване на безопасността на асансьорите. Сроковете за изпълнение на тези изисквания са определени в Преходните разпоредби на наредбата. На 30.06.2016 г. изтече срокът за монтиране на аварийно осветление в кабината и в шахтата на асансьора, както и за монтиране на устройство за аварийно спиране на покрива на кабината и в шахтата. От началото на следващата година асансьорите трябва да разполагат и с аварийно алармено устройство за двустранна разговорна връзка (разговорно устройство) между кабината на асансьора и лицето, което извършва аварийното обслужване на асансьора. Това се налага с цел осигуряване на постоянна връзка между пътниците в асансьора и техниците от поддържащата фирма за осигуряване на безопасно пътуване и недопускане на паника при евентуално засядане на кабината. Промените бяха приети през 2014 г. след обсъждане с всички заинтересовани страни. Тогава представителите на бизнеса поискаха 10 мерки за повишаване на безопасността, съгласно европейски стандарт БДС EN 81-80:2003, приет и в България. Разговорните устройства, които трябва да бъдат монтирани до края на годината във всички асансьори, са специални и трябва да гарантират повиквания към 3 предварително зададени номера на поддържащата фирма. Устройствата трябва да бъдат монтирани така, че да гарантират постоянна двустранна обхват. В почти всички административни сгради вече са монтирани разговорни устройства, но са малко сградите в режим на етажна собственост, които са предприели мерки за изпълнение на това изискване. При годишните технически прегледи ДАМТН ще следи за изпълнението на всички изисквания по наредбата. Ако по време на прегледите на съоръжението, които се извършват от надзорните фирми, бъде установено, че няма монтирани разговорни устройства, би следвало асансьорът да бъде спрян от експлоатация. Кога ще бъде проверен асансьорът, зависи от това кога е бил направен предишният преглед. Може да бъде и в началото и в края на годината. Това не означава, че абсолютно всички асансьори на 1 януари ще бъдат проверени от надзорните фирми за наличие на разговорно устройство. Проверките ще бъдат поетапни. Изискванията за подобряване на безопасността на асансьорите в страната са регламентирани в глава пета от Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори, която влезе в сила през 2014 г. Ползвателите имаха период от 2 години да изпълнят изискванията. Срокът изтича на 1 януари 2017 г. 

228 асансьора са спрени в столицата от началото на годината

228 асансьора са спрени от началото на годината в София, след като инспекторите на Агенцията за технически надзор са извършили проверки на 6400 съоръжения. Издадени са 3 198 предписания, като за тази година има един инцидент. Намаляването на инцидентите се дължи на засиления контрол и на нoвите изисквания, за подобряване на безопасността на асансьорите, отбелязват от Агенцията. На 30 юни 2016 г. срокът за монтиране на аварийно осветление в кабината и в шахтата на асансьора, както и за монтиране на устройство за аварийно спиране. От началото на следващата година асансьорите трябва да разполагат и с телефон за връзка с аварийните екипи, обслужващи съоръжението, с автоматично повикване към три предварително зададени номера на поддържащата фирма. Устройствата трябва да гарантират постоянно двустранен обхват. При годишните технически прегледи ДАМТН ще следи за изпълнението на всички изисквания по наредбата. Ако по време на прегледите на съоръжението, които се извършват от надзорните фирми, бъде установено, че няма монтирани разговорни устройства, би следвало асансьорът да бъде спрян от експлоатация. Проверките ще бъдат поетапни.