25.10.2016

Министър Везиева разкри областите за инвестиции в Русе

"Чрез Стратегията за интелигентна специализация, съвместно с бизнеса и с академичните среди достигнахме до четирите тематични области. В Русе водещи са мехатроника и чисти технологии и IT секторът, като в региона има огромен потенциал за развитието...

Още

Ззм.-министър Даниела Везиева: Засилваме инвестиционният маркетинг

 "Към създадените инвестиции ще търсим нови които да разширяват съответния икономически сектор". Това каза зам. -министърът на икономиката Даниела Везиева, при откриването на годишната конференция "Индустриално строителство и инвестиции 2016", част от Building innovation forum, който се провежда днес в София. 2016 г. е посветена на засилване на инвестиционния маркетинг. Фокусът на политиката ни е към вече създаданите инвестиции да търсим нови, които да разширяват съответния икономически сектор. Предстои нова маркетингова година и се надявам с общите усилия на бизнеса и Министерството на икономиката тда го постигнем. Това каза Даниела Везиева, заместник-министър на икономиката при откриването на годишната конференция "Индустриално строителство и инвестиции 2016", част от Building innovation forum., коът осе провежда днес в София. България е добро място за инвестиции, заяви министър Везиева. Стабилната финансова диисциплина, в това число и макроикономическа , са факторите, които дават добра основа за привличане на инвестиции, отбеляза тя. Статистиичческите данни показват, че станата ни е на 3-то място като привлекателна зона за инвестиции и на 1-то място като стапента на инвестици у нас. Фотограф: Мария Съботинова В страната ни функционират 60 индустриални зони, като действщи под управланието на държавната компания "НК Индустриални зони" са тези в Русе, Видин, Стара Загора и Божурище. Част от тях да изцяло изградени, а други – кат отази в Божурище все още се изгражда. В момента в ИЗ Божурище с ереализират 13 проекта, като се очакват 641 работни места. Навлизането на иновациите и на ИТ сектора в останалите производства, води до подобряването ва производствената мощнист и подобряване на финнансовите резултати, каза още министър Везиева. В момента индустрията разполага с 20 000 предприятия, в които работят 147 хиляди работни места., илил 5 % от нефинансовия сектор. Политиката на развитие на индустрията следва да е съобразена с това как ще се развива даден регион на страната, изтъкна земестни- министърът. България става все по-предпочитана локация за развитие на нови производства. Местни и чуждестранни компании от автомобилната, металургичната, химическата, хранително-вкусовата, фармацевтичната и други индустрии стартират нови проекти и разширения и/или модернизации на съществуващи такива. Фотограф: Мария Съботинова Форумът, организиран от Градът Медиа Груп, продължи с дискутиране на възможностите на индустриална България. В панел 1 бяха изтъкнати предимствата на България като индустриален хъб, кои са зоните с най-добър потенциал за индустриални инвестиции и защо.

Френски инвеститор се интересува от Русе

До 1 юли ще е готов електронният регистър на асансьорите в България, твърди зам.министър Везиева Крупен френски инвеститор в областта на автомобилостроенето има интерес към Русе, където смята да разкрие свое производство. Това заяви в града край Дунав заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева.