24.05.2018

София Комерс – ЗК е изкупило 43% от облигациите си

На общо събрание на облигационерите ще се гласува процедурата по конвертиране при конверсионна цена от 8,65 лв. на акция

Още

Горещи