23.10.2016

София Комерс – ЗК е изкупило 43% от облигациите си

На общо събрание на облигационерите ще се гласува процедурата по конвертиране при конверсионна цена от 8,65 лв. на акция

Още

Капиталът на София Комерс – Заложни къщи достигна 2,6 млн. лв.

Капиталът на дружеството бе увеличен с 201 154 привилегировани акции

"София комерс" изкупи обратно над една трета от облигациите си

1.03 млн. лв. е цената на сделката, изплатени със средства на дружеството."София комерс - заложни къщи" е изкупило обратно над една трета от своята емисията конвертируеми облигации по време на сесията в понеделник. Тригодишната емисия падежира на 13 декември тази година, като включва 15 058 ценни книжа с номинал от 100 евро. Купонният лихвен процент по тях е 12%. По-малко дългове Закупени обратно са 5280 конвертируеми облигации, или около 35% от цялата емисия. Сумата на...

"София комерс" приключи набирането на капитал през борсата

Компанията успява да си осигури една пета от търсените 5 млн. лв.Заложните къщи "София комерс" приключиха успешно набирането на капитал през БФБ - София. Компанията търсеше 5 млн. лв. чрез емисия на привилегировани акции. В петък от дружеството обявиха, че са били записани 201 154 броя книжа. При емисионна цена от 5 лв. това прави малко над една пета от търсения капитал. Успех на ръба Минималният праг за успех, поставен в проспекта, е 200 хил. акции. "София комерс" успява...

София Комерс - Заложни Къщи АД с 13,8% спад на полугодишната печалба

Нетният доход от лихви, такси и неустойки е с 8,4% по-нисък след по-малкия обем на предоставените кредити

Корекция: Засега заявеният интерес към акциите на София Комерс не носи успех

Грешни изчисления поради особеност в броя издадени права доведоха до объркването в статията ни от вчера