26.10.2016

12 000 язовира у нас - опасни

Издадени са и 7 акта за неизпълнени препоръки за безопасна експлоатация