23.10.2016

Депутатите си ваканцуват и прибират едни пари – 5344 лв. на калпак

Освен заплати, взимат за комисии, години стаж и... т. нар. безотчетни