23.10.2016

HP реже още до 4000 работни места до три години

От началото на 2020-а ходът ще води до икономии от $300 млн.