26.05.2018

Казват и риска от финансови продукти

От декември инвестиционни посредници, небанкови финансови институции и всички, които предлагат финансови инструменти, задължително ще предпруждават клиентите си и за рисковете, ако изберат техните финансови инструменти. На форум, организиран от Комисията за финансов надзор, чийто председател е КАрина Караиванова, представители на бранша,

Още

Горещи