28.10.2016

Горещо! "Галъп интернешънъл” огласи най-новата прогноза за президентските избори!

Цецка Цачева -19.2% , Румен Радев – 15.1 %, към настоящия момент се очертава балотаж . Това се посочва в социологическо изследване на„Галъп интернешънъл”. Данните са на база национално представително изследване на „Галъп интернешънъл болкан“ сред 998 души, проведено от 4 до 12 октомври. Методът на регистрация е „лице в лице“.

Още

„Галъп интернешънъл“: Според 90% от българите за проблемите в съдебната система са виновни политиците

Проблемите в съдебната система се създават от политиците и те нямат интерес да променят сегашното положение. Това е мнението на близо 90% от българите, показват данните от експресно проучване на „Галъп интернешънъл болкан“, проведено сред 1605 души в цялата страна, чрез пряко телефонно интервю между 14 и 19 юли. Двата проблема – корупция и политическа намеса – проличават навсякъде. Например, корупцията и политическото влияние в съда автоматично са възприемани като първопричина и за липсата на осъдителни присъди. С 55% споменавания този проблем се споменава като главен. С пъти по-малко са споменаванията на остаряло законодателство, некачествена работа на прокуратурата или МВР. По подобни въпроси не може да се очаква широка информираност, но дори и автоматизмите в отговорите са красноречиви. 72% от запитаните признават, че не намират себе си за запознати със съдебната реформа. Усещането за незапознатост е повсеместно. Нещо повече, липсва убеждението, че реформата, самоуправлението в съда и т.н. водят към преодоляване на корупцията. Именно корупцията се сочи като най-сериозен проблем на съдебната система – с 33% споменавания. За 29% пък решаващи са квалификацията и морала на съдии и прокурори. 16% намират за най-сериозен проблем политическата намеса в съдебната система, бързината на делата е споменавана в 10% от случаите, а реформата в прокуратурата и самоуправлението в съда остават с доста по-ниски дялове. Всичко това означава, че детайлите на съдебната реформа са останали по-скоро на ниво експертност, не са достигнали до широката публика. Тя продължава да назовава проблеми като корупция, морал и политическа намеса, но не вижда пряко отношение между реформата, каквато е представяна досега, и изкореняването на корупцията и политическата намеса. Доказателство за последното е и фактът, че хората, които са по-незаинтересовани от политически процес, учащите и т.н. са и в по-голяма степен склонни да не навлизат в детайли, а почти по инерция да възпроизведат отговора „преодоляване на корупцията“. Повече от една пета от българите свидетелстват, че в последните две години срещу тях е било извършвано действие, което смятат за престъпно. Най-високи са дяловете на тези декларации в София – в сравнение с по-малките населени места. Попитани провокативно кой се справя най-зле измежду обичайните страни: прокуратура, съд, МВР, хората се затрудняват да отговорят с ясен „фаворит“, но по естествен начин изпъкват съд и МВР. Вероятно съдът се възприема като събирателно за съдебната система. Въобще, в общественото мнение не личат ясни разлики между институциите на съдебната власт. Помолени да избират измежду възможни причини за високите нива на битова престъпност, респондентите поставят на първо място леките наказания, които се налагат от съдилищата – 28% споменавания. Следват проблеми на МВР и полицията, както и бавното правосъдие. На последно място се поставя неефективната работа на прокуратурата със 7%. Проличават и редица други проблеми на съдебната система, като липса на бързина, непрозрачност и т.н., макар че обществото явно си дава сметка и за потенциалната претовареност на системата. Масово се изтъкват потенциалните зависимости на системата от бизнеса и политиците. Именно независимостта на съдебната система проличава като масово желание. Проблемът с бавното правосъдие изпъква и при тестването на някои ценностни противоречия. Например, 53% се съгласяват, че ако делата са прекалено дълги, това обезсмисля крайния резултат. 44% пък споделят мнението, че няма значение колко продължават делата, важното е крайният резултат да е справедлив. Подобно сблъскване на твърдения поставя респондента в сложна ситуация, от която трябва да избере две „еднакво вярно“ звучащи опции. Показателно е, че 17% възприемат, че прокуратурата трябва да защитава интересите на държавата, а 76% - интересите на гражданите. Това е и антивластова настройка, и демократична зрялост. В същото време 80% смятат, че проблемите на прокуратурата могат да бъдат решени с повече контрол, а 16% - с повече самостоятелност. Масовото съзнание е далеч от всякаква информираност, детайлност или промислена позиция. То просто проявява ясен усет: съдебната система трябва да работи за хората и да е отчетна.

"Галъп Интернешънъл": Българите слагат знак на равенство между политиката и корупцията

Българите слагат знак за равенство между политиката и корупцията, сочи експресно телефонно проучване на "Галъп интернешънъл". Именно корупцията и политическото влияние в работата на съда са възприемани и като основни проблеми в съдебната система. Хората се отнасят с по-високо одобрение към институциите, които изглеждат деполитизирани. Към тези, които се свързватпо-скоро  с политическата власт или със съдебната система те почти автоматично са критикувани. Например одобрението към Националната агенция за приходите е 60 на сто, към ДАНС - 51, а към МВР - 54%.   На Европейския съюз се гледа като на коректив на българските институции. 64% одобряват факта, че у нас има европейски надзор по отношение на правосъдието и вътрешните работи.   Според данните от изследването голяма част от оценките за институциите се споделят автоматично, без ясен допир до тяхната работа. В обществото е създадена трайна щампа върху съдебната система, която върви ръка за ръка с институциите на политическата власт и често получава негативи от тях. Това личи и в отговорите на въпроса къде според българите е най-голямата корупция. На първо място хората споменават политиците, следват болниците и митниците. Помолени обаче да кажат дали някога им е искан подкуп от политик, само 2% свидетелстват за нещо подобно. Проучването на "Галъп интернешънъл" е проведено между 14 и 19 юли и е финансирано от самата агенция.

„Галъп интернешънъл“: 70% от българите ги е страх от нови конфликти в Турция

70% от българите смятат, че опасността от нови конфликти в Турция се увеличава. Това показват данните от експресен телефонен сондаж проведен между 20-21 юли от „Галъп интернешънъл“ сред 822 респонденти в цялата страна. Сондажът е независим и е част от стремежа на „Галъп интернешънъл“ да предоставя бързи данни по актуални казуси.

"Галъп интернешънъл": Ако утре има референдум, 61% ще изберат България да остане в ЕС

Ако утре се провежда референдум за оставане на България в Европейския съюз, 61% от българите ще изберат страната да остане в общността. Това показват резултатите от сондаж на "Галъп интеренешънъл", проведен между 1 и 7 юли сред 796 души в цялата страна. Други 20% биха гласували за излизане, а останалите 19 на сто се колебаят, показват резултатите. Ако данните се изчислят само сред хората дали отговор, т.е. потенциалните участници в референдум, тогава подкрепа за оставане на България...

"Галъп интернешънъл": Българите остават проевропейски настоени

При въображаем референдум всеки трети европейски гражданин би гласувал неговата държава да напусне евросъюза, сочат данни от проучване на "Галъп интернешънъл". В изследването са участвали 14 членки на ЕС, сред които са както страни-основателки като Франция, Германия, Холандия, така и новоприети страни като България и Румъния.

"Галъп интернешънъл": Всеки трети европеец би гласувал за излизане на родината му от ЕС, българите остават проевропейски настоени

При въображаем референдум всеки трети европейски гражданин би гласувал неговата държава да напусне евросъюза, сочат данни от проучване на "Галъп интернешънъл". В изследването са участвали 14 членки на ЕС, сред които са както страни-основателки като Франция, Германия, Холандия, така и новоприети страни като България и Румъния.