23.05.2018

Бъчварова: Реформата в Дъблинския регламент трябва да създаде справедлив механизъм

Реформата в правилата от Дъблин за предоставяне на убежище трябва да създаде справедлив механизъм, който отчита географското и икономическото положение на държавите в Европейския съюз /ЕС/ и не води до натоварване на страните на предна линия. Тази позиция е била защитена от вътрешния министър Румяна Бъчварова в Съвета на вътрешните министри, състоял се вчера в Люксембург. Дъблинският регламент налага връщане на имигрантите в първата държава от Европейския съюз, в която са влезли. В изказването си в Люксембург Бъчварова е била категорична: Регламентът трябва да кореспондира с принципите за пропорционалност, справедливост и равенство при изпълнение на задълженията, както и на клаузите от Договорите на ЕС, отнасящи се до солидарността.

Още

Горещи