26.10.2016

Чужденци, работещи в САЩ, отнесоха Нобеловите награди за 2016 г.

Подчерта се превъзходството на САЩ в привличането на най-блестящите световни учени