28.10.2016

Ще се откажат ли депутатите от дългата почивка?

И ще се съберат ли днес народните представители на извънредно заседание?