24.10.2016

Издадоха 12 000 предписания за опасни язовири в страната

Вече са издадени седем акта за неизпълнени препоръки за безопасна експлоатация