28.05.2018

Оповестиха с какво ни трови Монтюпе

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) предостави на РИОСВ-Русе резултати от проведените допълнителни измервания на качеството на атмосферния въздух в Русе през месец септември. Измерванията са разпоредени от министъра на околната среда и...

Още

Горещи