25.10.2016

Коя е най-сигурната страна за туристите?

Разкрива доклад за конкурентоспособността в сферата на пътуванията и туризма