23.10.2016

Ректорите на медицинските университети ще бранят правата си

Сформират свой съвет, ще се борят за запазване на субсидията си