27.10.2016

Общините ще могат да кандидатстват по ОП "Околна среда" за ремонт на язовири

Общините ще могат да кандидатстват за средства по Оперативна програма "Околна среда" за подобряване на техническото състояние на язовирите, които стопанисват. Това съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева на заседание на парламентарната комисия по околна среда и води. Ще бъдат отделени 20 милиона лева рамките на новата ос "Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища". Бенефициенти ще могат да са общини, които са получили предписание от компетентния орган - Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, че хидротехническите им съоръжения се нуждаят от укрепване или ремонт.  Другото условие е  язовирите да не са дадени на концесия, обясни министър Василева.

Още

Пречиствателната станция "Албена" ще бъде модернизирана по ОП "Околна среда"

Това е един от приоритетните обекти за финансиране, каза екоминистърът

За част от големите градове започва изпълнението на проектите по програма "Околна среда"

Приключила е оценката на големите проекти по програма "Околна среда" и започва изпълнението на някои от ранните проекти, съобщи министър Ивелина Василева:Очакваме до края на месец октомври да приключи оценката и да стартира изпълнението на проектите за Асеновград и Плевен. Ноември - Добрич и Пловдив. Освен това 5 т. нар. ранни проекти  за общините Айтос, Тутракан, Чирпан, Приморско. През 2017 година се планира обявяването на процедури за изграждане на ВиК инфраструктура на стойност 1, 200 млрд. лева. Кандидати по проектите ще са и ВиК операторите и Столичната община.

Хартията - лекарство за чиста околна среда и икономически растеж

Всеки знае, че трябва да пазим чисто. Осъзнаваме ли обаче защо? Знаем ли защо зеленият цвят всъщност е най-важният за хората? И осъзнават ли хората значението на зеленото, когато говорим за природата? По-важно – осъзнаваме ли го в България, щом трябва непрестанно да се прав

Финансиране на проекти за околна среда по програма LIFE

Финансира се 60% от стойността на проекта, но размерът може да се увеличи до 75%, когато той е насочен към конкретни мерки, свързани с опазване на приоритетни биологични видове или местообитания.Програмата LIFE 2014 - 2020 е инструмент на Европейския съюз (ЕС), насочен изцяло към политиките в областта на околната среда и действията във връзка с климата. От началото й през 1992 г. програмата е финансирала 4171 проекта, като са инвестирани приблизително 3.4 млрд. евро в дейности по опазване на...

Финансиране на проекти за околна среда и климат по програма LIFE

Финансира се 60% от стойността на проекта, но размерът може да се увеличи до 75%, когато той е насочен към конкретни мерки, свързани с опазване на приоритетни биологични видове или местообитания.Програмата LIFE 2014 - 2020 е инструмент на Европейския съюз (ЕС), насочен изцяло към политиките в областта на околната среда и действията във връзка с климата. От началото й през 1992 г. програмата е финансирала 4171 проекта, като са инвестирани приблизително 3.4 млрд. евро в дейности по опазване на...